IPL Antiaging

IPL- Antiaging, cilt gençleştirme (cilt yenileme); yüz, boyun, göğüs ve ellerde yaşlanmaya bağlı izlerin yok edilmesi için kullanılan bir işlemdir. Cilt altındaki kollajen doku yapımını artırma prensibiyle etki etmektedir.

IPL  – Antiaging uygulaması ile; Melanin pigmenti hedeflenerek leke tedavisi (güneş lekesi, hamilelik lekesi, çil tedavisi …),hemoglobin pigmenti hedeflenerek damar tedavisi (bacak varisleri, yüz ve burun kenarındaki kılcal damarlar) örümcek damarlar (spider anjiom) kollajen hedeflenerek “fotorejuvenasyon (cilt yenileme)” yapılabilir.

IPL – Antiaging Uygulamasında Herhangi Bir Acı Hisseder mi?

Uygulama sırasında kişinin ağrı eşiğine göre değişen hafif bir acı hissedilebilmekle birlikte, hiçbir zaman dayanılmaz düzeyde değildir. Rahatsızlık hissi işlem sonrası kesinlikle devam etmez. Genellikle geniş bölge (tüm yüz gibi) uygulama öncesi rahatsızlık hissini en aza indirmek için lokal anestezi etkili kremler kullanılabilir.

IPL – Antiaging Uygulaması Seans Süresi Nedir?

Seans süresi uygulama alanının genişliğiyle bağlantılı olmakla birlikte 15-45 dakika arasında değişmektedir.

 

IPL – Antiaging Uygulaması  Aralıkları Nedir?

Uygulamalar 3-4 hafta arayla yapılmaktadır.

IPL – Antiagi ng Uygulaması Tedavi Kaç Seans Devam Eder?

Seans sayıları hastanın cilt tipi, leke derinliği, leke süresi, damar derinliği gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Leke tedavisinde genellikle iki – üç haftada bir toplam 4-8 seans uygulanır. Damar tedavilerinde 1-3 seans, cilt yenilemede 3-4 seans genellikle yeterli olmaktadır. Cilt yenilemede her yıl tekrarlanan seanslar oluşan etkinin kalıcılığını arttıracaktır.

IPL – Antiaging Uygulaması  Her Mevsim Uygulanabilir mi?

Hayır. Tedavi sonrası cildin mümkün olduğunca güneşten korunması gerektiği için güneş gören cilt alanlarında en uygun tedavi zamanı kış mevsimidir.